Platforma pro nezávislost a pluralitu sdělovacích prostředků

Prohlášení 1. 3. 2016
Dopis ministrovi kultury ČR

Ministerstvo kultury
Maltézské náměstí 1
118 11 Praha 1

 

Vážený pan

Mgr. Daniel Herman, ministr kultury

Praha 24. února 2016

Věc: Novela zákona o České televizi a Českém rozhlase

Vážený pane ministře, 

obracíme se na Vás v souvislosti s připravovanými změnami zákona o České televizi a Českém rozhlase. Máme za to, že v současné době nabývají média veřejné služby na významu, neboť tvoří důležitou součást a pojistku demokracie, mají sloužit jako prostor pro svobodné vytváření názorů, pro šíření kultury a vzdělanosti. Změny zákonů týkajících se médií veřejné služby považujeme za zásadně důležité pro udržení a posílení jejich nezávislosti s cílem zajištění jejich důvěryhodnosti vůči veřejnosti i vůči orgánům státu. Proto podporujeme takové změny zákona o České televizi a Českém rozhlase, které umožní, aby Rady České televize a Českého rozhlasu, které mají být orgánem veřejnosti dozírajícím na plnění poslání médií veřejné služby, byly jmenovány ze zástupců relevantních společenských a profesních organizací, včetně politických stran zastoupených v Parlamentu. 

Máme za to, že Rady České televize a Českého rozhlasu by neměly být jmenovány pouze na základě politické volby v Parlamentu, reprezentace veřejnosti by měla být pestřejší tak, jako je tomu i v některých nám blízkých státech v Evropě. Navrhované změny považujeme za naléhavé, podporujeme iniciativu Platformy Svobodu médiím, jsme připraveni být jednou z v příloze zákona vyjmenovaných institucí, které budou nominovat svého zástupce do těchto rad a pomohou tak posílit nezávislost, důvěryhodnost a kvalitu medií veřejné služby. 

Rádi se s Vámi setkáme, abychom společně napomohli hladkému přijetí důležité novely zákona, kterou má Vaše vláda v programovém prohlášení.

S úctou Martin Vadas

Martin Vadas, předseda FITESu
169 00 Praha 6
Říčanova 34/887
Czech Republic
Mobil:+420603473873
E-mail: martin.vadas@gmail.com

www.fites.cz

 

Příloha:

Profil Českého filmového a televizního svazu FITES, z.s., (dále FITES)

K ustavení FITESu došlo před více než padesáti lety 30.11.1965, tehdy se konal ustavující sjezd Svazu československých filmových a televizních umělců – FITES. Vznikl, aby sdružoval a zastupoval tvůrčí pracovníky ve filmu a v televizi. Po okupaci Československa armádami Varšavské smlouvy byl svaz v rámci tzv. normalizace zrušen. Svoji činnost obnovil až po roce 1989 spojeným úsilím nejlepších tvůrců své doby. Dnes je profesním spolkem s nejdelší úctyhodnou historií a sdružuje 597 českých filmových a televizních tvůrců.

Řádným členem FITESu se může stát občan starší osmnácti let i cizí státní příslušník tvořící na území České republiky, který projevil talent, prokázal odbornou kvalifikaci, podílí se výrazně na tvůrčí práci v příslušném oboru audiovizuální tvorby, případně má za sebou víceletou úspěšnou činnost. Podmínkou pro získání členství je nadprůměrná kvalita realizovaných uměleckých prací nebo dlouhodobá záslužná tvůrčí činnost, která skýtá záruku, že členství žadatele bude pro práci svazu přínosem.

Svaz pořádá diskusní Čtvrtletníky FITES, příští bude již 79., organizuje slavnostní udělování prestižních audiovizuálních cen TRILOBIT BEROUN, na začátku roku 2017 to bude již 30. ročník, vydává časopis Synchron, jedná s institucemi a přijímá stanoviska k legislativním a jiným otázkám z audiovizuální a společenské oblasti.

Valná hromada Českého filmového a televizního svazu FITES, z.s., je vrcholným orgánem a rozhoduje o zásadních otázkách, v období mezi Valnými hromadami řídí činnost a hospodaření Výkonný výbor FITES. Jménem FITESu jedná předseda Výkonného výboru, nebo dva místopředsedové současně.

 

Český filmový a televizní svaz FITES, z.s.

sídlo na adrese 170 00 Praha 7, Korunovační 8/164,

IČ: 00417530, 

e-mail: info@fites.cz

 


Zpět na aktuality
Podporují nás
 • Miloslav Vlk

  Miloslav Vlk

  kardinál
 • Ivan Gabal

  Ivan Gabal

  poslanec
 • Petr Havlík

  Petr Havlík

  autor projektu mapovani.cz
 • Karel Schwarzenberg

  Karel Schwarzenberg

  poslanec
 • Věra Kostlánová

  Věra Kostlánová

  psychoterapeutka, signatářka Charty 77
 • Jiří Grygar

  Jiří Grygar

  astrofyzik a bývalý předseda Rady České televize
 • Jiří Šesták

  Jiří Šesták

  senátor
 • Fero Fenič

  Fero Fenič

  režisér a scénárista
 • Tomáš Klvaňa

  Tomáš Klvaňa

  univerzitní pedagog
 • Alena Dernerová

  Alena Dernerová

  senátorka
 • Libor Grubhoffer

  Libor Grubhoffer

  rektor Jihočeské university
 • Jiří Pospíšil

  Jiří Pospíšil

  poslanec Evropského parlamentu
 • Jan Hančil

  Jan Hančil

  rektor AMU
 • František Janouch

  František Janouch

  zakladatel a předseda SR Nadace Charty 77
 • Vladimír Just

  Vladimír Just

  teatrolog a literární a divadelní kritik
 • Leoš Válka

  Leoš Válka

  ředitel DOX
 • Václav Láska

  Václav Láska

  senátor
 • Tomáš Halík

  Tomáš Halík

  prezident Křesťanské akademie
 • Jana Horváthová

  Jana Horváthová

  ředitelka Muzea romské kultury v Brně
 • Petr Kolář

  Petr Kolář

  konzultant
 • Jaroslav Miller

  Jaroslav Miller

  rektor Univerzity Palackého v Olomouci
 • Milan Uhde

  Milan Uhde

  spisovatel
 • Dušan Hejbal

  Dušan Hejbal

  biskup
 • Dana Batulková

  Dana Batulková

  herečka
 • Zdeněk Hruška

  Zdeněk Hruška

  herec
 • Tomáš Turek

  Tomáš Turek

  herec
 • Vlastimil Harapes

  Vlastimil Harapes

  tanečník a choreograf
 • Jan Vondráček

  Jan Vondráček

  herec
 • Luděk Nešleha

  Luděk Nešleha

  herec
 • Martin Vadas

  Martin Vadas

  režisér a kameraman
 • Lumír Olšovský

  Lumír Olšovský

  herec
 • Gustav Řezníček

  Gustav Řezníček

  herec
 • Apolena Veldová

  Apolena Veldová

  herečka
 • Valérie Zawadská

  Valérie Zawadská

  herečka
 • Ondřej Kepka

  Ondřej Kepka

  herec
 • Ondřej Vetchý

  Ondřej Vetchý

  herec
Partneři
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace