Platforma pro nezávislost a pluralitu sdělovacích prostředků

Prohlášení 24. 2. 2016
Prohlášení České konference rektorů

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 134. zasedání, Výročním shromáždění ČKR, následující usnesení:

1. ČKR je velmi zklamána ze současného stavu rozpočtu veřejných vysokých škol v oblasti vzdělávání, kdy pokles v této kapitole povede zejména k pokračujícímu snižování ohodnocení vysokoškolských učitelů a dalších vysokoškolských zaměstnanců, což ohrožuje některé obory.

2. ČKR oceňuje a podporuje iniciativu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy K. Valachové dosáhnout 18% podílu kapitoly vysokých škol v rámci rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a tento podíl stabilizovat či případně navyšovat.

3. ČKR vítá schválení novely zákona o vysokých školách Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. Schválený pozměňovací návrh úpravy pravomoci vysokých škol a fakult v oblasti pracovněprávních vztahů (§ 24) však považuje za nevhodný, který ohrozí fungování vysokých škol. 

4. ČKR trvá na důsledném naplňování zákona č. 130/2002 Sb. vzhledem ke skutečnosti, že chronické problémy v oblasti hodnocení vědy a výzkumu v ČR přetrvávají a současná situace nevykazuje žádné známky zlepšení. ČKR žádá, aby místopředseda Vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace P. Bělobrádek bezodkladně přijal odpovídající opatření vedoucí k bezproblémovému a včasnému procesu hodnocení výsledků výzkumu, vývoje a inovací v souladu se zákonnými normami.

5. ČKR vyzývá místopředsedu Vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace P. Bělobrádka, aby se zástupci Evropské komise a s Vládou ČR bezodkladně projednal jednotný závazný vyklad a uplatňování pojmu „veřejná podpora“ zejména v kontextu jeho užití v rámci operačních programů.

6. ČKR konstatuje, že vysoké školy jsou připraveny realizovat společenskou objednávku navýšení počtu přijímaných uchazečů do bakalářského oboru všeobecná sestra, a to už pro akademický rok 2016/2017, za předpokladu cíleného navýšení příspěvku mimo kapitolu rozpočtu vysokých škol. 

7. ČKR podporuje stanovisko Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí k návrhu novely zákona č. 96/2004 Sb.

8. ČKR podporuje takové změny zákona o České televizi a Českém rozhlase, které umožní, aby Rada České televize a Rada Českého rozhlasu, které mají být orgány veřejnosti dozírajícími na plnění poslání médií veřejné služby, byly jmenovány ze zástupců relevantních odborných, společenských a profesních organizací.

V Brně dne 18. února 2016

Za Českou konferenci rektorů

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, předseda

 

 


Zpět na aktuality
Podporují nás
 • Miloslav Vlk

  Miloslav Vlk

  kardinál
 • Ivan Gabal

  Ivan Gabal

  poslanec
 • Petr Havlík

  Petr Havlík

  autor projektu mapovani.cz
 • Karel Schwarzenberg

  Karel Schwarzenberg

  poslanec
 • Věra Kostlánová

  Věra Kostlánová

  psychoterapeutka, signatářka Charty 77
 • Jiří Grygar

  Jiří Grygar

  astrofyzik a bývalý předseda Rady České televize
 • Jiří Šesták

  Jiří Šesták

  senátor
 • Fero Fenič

  Fero Fenič

  režisér a scénárista
 • Tomáš Klvaňa

  Tomáš Klvaňa

  univerzitní pedagog
 • Alena Dernerová

  Alena Dernerová

  senátorka
 • Libor Grubhoffer

  Libor Grubhoffer

  rektor Jihočeské university
 • Jiří Pospíšil

  Jiří Pospíšil

  poslanec Evropského parlamentu
 • Jan Hančil

  Jan Hančil

  rektor AMU
 • František Janouch

  František Janouch

  zakladatel a předseda SR Nadace Charty 77
 • Vladimír Just

  Vladimír Just

  teatrolog a literární a divadelní kritik
 • Leoš Válka

  Leoš Válka

  ředitel DOX
 • Václav Láska

  Václav Láska

  senátor
 • Tomáš Halík

  Tomáš Halík

  prezident Křesťanské akademie
 • Jana Horváthová

  Jana Horváthová

  ředitelka Muzea romské kultury v Brně
 • Petr Kolář

  Petr Kolář

  konzultant
 • Jaroslav Miller

  Jaroslav Miller

  rektor Univerzity Palackého v Olomouci
 • Milan Uhde

  Milan Uhde

  spisovatel
 • Dušan Hejbal

  Dušan Hejbal

  biskup
 • Dana Batulková

  Dana Batulková

  herečka
 • Zdeněk Hruška

  Zdeněk Hruška

  herec
 • Tomáš Turek

  Tomáš Turek

  herec
 • Vlastimil Harapes

  Vlastimil Harapes

  tanečník a choreograf
 • Jan Vondráček

  Jan Vondráček

  herec
 • Luděk Nešleha

  Luděk Nešleha

  herec
 • Martin Vadas

  Martin Vadas

  režisér a kameraman
 • Lumír Olšovský

  Lumír Olšovský

  herec
 • Gustav Řezníček

  Gustav Řezníček

  herec
 • Apolena Veldová

  Apolena Veldová

  herečka
 • Valérie Zawadská

  Valérie Zawadská

  herečka
 • Ondřej Kepka

  Ondřej Kepka

  herec
 • Ondřej Vetchý

  Ondřej Vetchý

  herec
Partneři
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace