Platforma pro nezávislost a pluralitu sdělovacích prostředků

Prohlášení 20. 1. 2017
Proč potřebujeme bavorský model?

Své poznámky k návrhu novely zákona rozděluji do tří částí, a to: 

 1. 1. Analýza dosavadního stavu a vývoje.
 2.  
 3. 2. Smysl předloženého návrhu v reakci na současný stav
 4.  
 5. 3. Navržená novela v kontextu dalších změn systémových pilířů demokracie

 

(1)    Dosavadní vývoj a současný stav

1.1. V současnosti platný model dominantního postavení parlamentních strana  poslanecké sněmovny je výsledkem razantního zrušení stranického a ideologického monopolu KSČ s cílem otevření veřejnoprávních medií pluralitě a soutěži politických názorů a jejich prezentaci v práci veřejnoprávních medií.

1.2. Přesun odpovědnosti na sněmovnu/parlament a v něm zvolené politické strany, které vysílají své zástupce v mediálních radách byl výrazným krokem k otevření demokratické plurality ve veřejnoprávních medií a jejich odpovědnost vůči výsledkům demokratické volby a vůli voličů/občanů. 

1.3. V tomto smyslu vývoj od roku 1991 byl razantní demokratizací veřejnoprávnosti televize, rozhlasu (a ČTK), a znamenal překonání ideologického a mocenského komunistického monopolu.

1.4. Televizní krize prvně ukázala, že dominantní pozice parlamentních stran se v případě některých stran překlopila do pokusu o obnovení stranického vládnutí, ovládnutí a monopolu ovládnutí veřejnoprávní televize.

1.5. Následný legislativní pokus o zpřístupnění a otevření mediálních rad občanskému sektoru a osobnostem byl nadějný svou ambicí a zklamáním svým výsledkem.

1.6. V současném modelu nadále platí, že rozdělení míst v Radách je odrazem poměru sil ve sněmovně a zákulisních politických dohod parlamentních stran, kteří vysílají do rad „své“ reprezentanty a očekávají, že se tak uvnitř Rad budou také chovat. Současné Rady jsou projektovaným stavem poslanecké sněmovny, dohod parlamentních stran a uplatněním jejich plné kontroly a reprezentace.

1.7. Z uvedeného důvodu je vyloučené aby se v Radách objevili nezávislí kandidáti, osobnosti, odborníci nebo zástupci občanského sektoru. 

1.8. Z výše uvedených důvodů je patrné, že se možnosti čistě parlamentně kontrolovaného procesu naplnily a v dobrém slova smyslu vyčerpaly, protože reprezentativní schopnosti Rad již spíše omezují než otevírají a rovněž zvyšují rizika další degradace veřejnoprávních a reprezentativních schopností Rad.

1.9.  Mezi riziky je třeba v prvé řadě jmenovat hrozby obsažené ve vývoji Polska a Maďarska, kde masivní vítězství jedné strany vyústilo v opětovnou stranickou a ideologickou monopolizaci veřejnoprávní kontroly a ztrátu nezávislosti veřejnoprávních medií právě rozpadem nezávislosti Rad.

1.10. Význam veřejnoprávních medií přitom relativně i absolutně  vzrůstá vzhledem k růstu privátní, podnikatelské, ale i zahraničně-mocenské kontroly privátních medií. Protiváha těmto nebezpečným trendům je výhradně veřejnoprávní. Navíc v našem případě, viz zpráva BIS, má kvalita a váha veřejnoprávních medií i roli v přítomné infrastruktuře například proruských medií a webů.

 

(2)    Smysl předloženého návrhu v reakci na současný stav

2.1. Návrh rozšiřuje společenskou institucionální základnu veřejnoprávních medií mimo parlamentní politické strany, jejichž zahrnutí v Radách však uchovává.

2.2. Rozšíření míří zejména na renomované a institucionalizované instituce, jejichž seznam byl utvořen expertizou MK ČR v referenci na „bavorský model“, ovšem se silnějším akcentem na institucionalizovanou širokou základnu společenské dynamiky a nikoli jen reprezentaci sociálních skupin.

2.3. Návrh významně reaguje na nepochybnou krizi důvěry a klesající schopnost reprezentace veřejného zájmu politickými stranami a parlamentem. K nim připojuje organizace z oblasti duchovního, kulturního, vědeckého, občanského, obchodního, pracovního a ekologického a uměleckého světa. Jde o stabilní a důvěryhodné instituce a organizace, které se na zjištění a realizaci veřejnoprávnosti ČT a ČRo podílet chtějí a vyjadřují tuto svou společenskou vůli. Tato participace a vůle podle nás doplňuje ubývající reprezentativní schopnosti politických stran a přitom je nesubstituuje. Jde o rozšíření základny veřejnoprávnosti.

2.4.  Expanze základny směrem ke společenským institucím z různých oblastí  společenských činností je nepochybně významným modernizačním krokem směrem k větší otevřenosti veřejnoprávních medií nepolitickým činnostem a rozměrům dynamiky české společnosti. Jde o krok k posílení jak inovativních podnětů, tak k prostoru pro identifikaci, případně participaci veřejně významným nepolitickým organizacím a aktivitám.

 

(3)    Novela v kontextu dalších změn v systému demokratických institucí
a procesů

3.1. Návrh novely přichází a je součástí důležitých změn, které zvyšují odolnost i flexibilitu veřejnoprávního prostředí a dynamiku českého veřejného života.

3.2. Mezi kroky, kterými se otevírá veřejný život daleko širší společenské perspektivě, nesporně patří široká protikorupční agenda, která míří na veřejný a politický život, zejména zákon o Registru smluv, regulace výdajů na volební kampaně, dále zákon regulující přístup vlastníků velkých firem čerpajících státní prostředky k veřejným voleným nejvyšším funkcím (konflikt zájmů), dále zákon omezující možnost členů vlády vlastnit a využívat vlastní media. Konečně pak zesilování veřejné kontroly i v bezpečnostním sektoru, konkrétně 2. stupeň laické kontroly zpravodajských služeb, kterým se dostává vzhledem k občanům širších pravomocí a prostoru ke vstupu do soukromí i veřejného dění. 

3.3. Jak již naznačeno je širší společenské ukotvení veřejnoprávních medií také důležitou zárukou proti zneužití nebo korupci politických parlamentních stran k osobním hospodářským, mocenským nebo nelegálním například geopolitickým cílům.

3.4. Akcelerace otevřenosti a společenské reprezentativnosti veřejnoprávních medií se může ukázat jako důležitý hybný aktér celkově modernizace veřejného života české společnosti, a to v dimenzích vědy, kultury, duchovních hodnot i hospodářské a pracovní dynamiky.

Ivan Gabal, 19.1.2017 

příspěvek přednesený v rámci Kulatého stolu k novele zákona o médiích veřejné služby v Senátu PS ČR

 


Zpět na aktuality
Podporují nás
 • Miloslav Vlk

  Miloslav Vlk

  kardinál
 • Ivan Gabal

  Ivan Gabal

  poslanec
 • Petr Havlík

  Petr Havlík

  autor projektu mapovani.cz
 • Karel Schwarzenberg

  Karel Schwarzenberg

  poslanec
 • Věra Kostlánová

  Věra Kostlánová

  psychoterapeutka, signatářka Charty 77
 • Jiří Grygar

  Jiří Grygar

  astrofyzik a bývalý předseda Rady České televize
 • Jiří Šesták

  Jiří Šesták

  senátor
 • Fero Fenič

  Fero Fenič

  režisér a scénárista
 • Tomáš Klvaňa

  Tomáš Klvaňa

  univerzitní pedagog
 • Alena Dernerová

  Alena Dernerová

  senátorka
 • Libor Grubhoffer

  Libor Grubhoffer

  rektor Jihočeské university
 • Jiří Pospíšil

  Jiří Pospíšil

  poslanec Evropského parlamentu
 • Jan Hančil

  Jan Hančil

  rektor AMU
 • František Janouch

  František Janouch

  zakladatel a předseda SR Nadace Charty 77
 • Vladimír Just

  Vladimír Just

  teatrolog a literární a divadelní kritik
 • Leoš Válka

  Leoš Válka

  ředitel DOX
 • Václav Láska

  Václav Láska

  senátor
 • Tomáš Halík

  Tomáš Halík

  prezident Křesťanské akademie
 • Jana Horváthová

  Jana Horváthová

  ředitelka Muzea romské kultury v Brně
 • Petr Kolář

  Petr Kolář

  konzultant
 • Jaroslav Miller

  Jaroslav Miller

  rektor Univerzity Palackého v Olomouci
 • Milan Uhde

  Milan Uhde

  spisovatel
 • Dušan Hejbal

  Dušan Hejbal

  biskup
 • Dana Batulková

  Dana Batulková

  herečka
 • Zdeněk Hruška

  Zdeněk Hruška

  herec
 • Tomáš Turek

  Tomáš Turek

  herec
 • Vlastimil Harapes

  Vlastimil Harapes

  tanečník a choreograf
 • Jan Vondráček

  Jan Vondráček

  herec
 • Luděk Nešleha

  Luděk Nešleha

  herec
 • Martin Vadas

  Martin Vadas

  režisér a kameraman
 • Lumír Olšovský

  Lumír Olšovský

  herec
 • Gustav Řezníček

  Gustav Řezníček

  herec
 • Apolena Veldová

  Apolena Veldová

  herečka
 • Valérie Zawadská

  Valérie Zawadská

  herečka
 • Ondřej Kepka

  Ondřej Kepka

  herec
 • Ondřej Vetchý

  Ondřej Vetchý

  herec
Partneři
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace