Platforma pro nezávislost a pluralitu sdělovacích prostředků

Prohlášení 17. 9. 2016
Teze k novele zákona o ČT a ČRo

1. Měl by se změnit způsob volby Rady České televize a Českého rozhlasu, aby nadále členy těchto Rad nevolila Poslanecká sněmovna, ale aby byli jmenováni předsedou Senátu na základě přímé nominace zástupců respektovaných organizací vyjmenovaných v příloze zákona, a rovněž zástupců politických stran, které získaly mandát od voličů v parlamentních volbách a mají zastoupení v Poslanecké sněmovně. 

Složení Rady by mělo být takové, aby v Radě byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy s cílem, aby tyto proudy byly zastoupeny rovnoměrně, tedy aby žádný z nich včetně politických stran neměl dominantní zastoupení oproti ostatním. Tento cíl byl koneckonců obsažen již v původním znění zákona o ČT a o ČRo z roku 1991. Důležitým kritériem při výběru organizací je to, že jsou respektované, reprezentativní a s dostatečnou historií a zastřešují příslušnou oblast. Při výběru těchto organizací je důležité zajistit rozmanitost jednotlivých zájmů, které tyto organizace reprezentují, aby Rada byla skutečně reprezentativním orgánem veřejnosti. 

2. Vedle Rady České televize a Českého rozhlasu by měla být zákonem zřízena tzv. Správní rada. Úkolem Správní rady bude přispívat k naplňování úkolů veřejné služby, schvalovat zásadní rozhodnutí týkající se hospodaření ČT a ČRo a kontrolovat hospodaření, zejména sledovat, zda jsou finanční zdroje a majetek ČT a ČRo účelně a hospodárně využívány podle schváleného rozpočtu v souladu s právními předpisy. 

Správní rada by měla pro Radu ČT a či pro Radu ČRo připravovat stanoviska týkající se hospodaření a ekonomických otázek a dále by měla schvalovat některá klíčová rozhodnutí generálního ředitele s dlouhodobým dopadem. Výčet takových rozhodnutí by byl uveden ve Statutu ČT či ČRo. Členové Správní rady by byli odpovědni za výkon funkce, včetně hmotné odpovědnosti.

3. Zákon by měl zřídit Kancelář Rady ČT a ČRo tak, aby Rady měly potřebné odborné, organizační a technické zabezpečení své činnosti a nebyly závislé na generálním řediteli ČT či ČRo. V čele Kanceláře by stál vedoucí, kterého jmenuje a odvolává na základě rozhodnutí Rady předseda Rady. 

Výše uvedené teze jsou v pracovní verzi promítnuty do novely stávajícího znění zákona o České televizi a zákona o Českém rozhlase, přičemž vycházíme z pracovního návrhu novely připravené ministerstvem kultury na podzim 2014 na základě legislativního plánu vlády ČR. Z hlediska finančních dopadů by novelizace zákona o ČT a zákona o ČRo neznamenala další náklady na činnost Rad ČT a ČRo, protože se navrhuje, aby za výkon funkce člena Rady ČT či Rady ČRo nenáležela odměna, pouze náhrada nákladů (cestovné apod.) a ušlá mzda. Odměnu by dostávali členové Správní rady, která by zasedala častěji, a měli by v ní být zastoupeni odborníci, kteří za svá rozhodnutí nesou i hmotnou odpovědnost. 

Všechny uvedené body jsou projednány jak s relevantními společenskými a profesními organizacemi a institucemi, tak s řadou poslanců, senátorů a odborníků.

 

 

 


Zpět na aktuality
Podporují nás
 • Miloslav Vlk

  Miloslav Vlk

  kardinál
 • Ivan Gabal

  Ivan Gabal

  poslanec
 • Petr Havlík

  Petr Havlík

  autor projektu mapovani.cz
 • Karel Schwarzenberg

  Karel Schwarzenberg

  poslanec
 • Věra Kostlánová

  Věra Kostlánová

  psychoterapeutka, signatářka Charty 77
 • Jiří Grygar

  Jiří Grygar

  astrofyzik a bývalý předseda Rady České televize
 • Jiří Šesták

  Jiří Šesták

  senátor
 • Fero Fenič

  Fero Fenič

  režisér a scénárista
 • Tomáš Klvaňa

  Tomáš Klvaňa

  univerzitní pedagog
 • Alena Dernerová

  Alena Dernerová

  senátorka
 • Libor Grubhoffer

  Libor Grubhoffer

  rektor Jihočeské university
 • Jiří Pospíšil

  Jiří Pospíšil

  poslanec Evropského parlamentu
 • Jan Hančil

  Jan Hančil

  rektor AMU
 • František Janouch

  František Janouch

  zakladatel a předseda SR Nadace Charty 77
 • Vladimír Just

  Vladimír Just

  teatrolog a literární a divadelní kritik
 • Leoš Válka

  Leoš Válka

  ředitel DOX
 • Václav Láska

  Václav Láska

  senátor
 • Tomáš Halík

  Tomáš Halík

  prezident Křesťanské akademie
 • Jana Horváthová

  Jana Horváthová

  ředitelka Muzea romské kultury v Brně
 • Petr Kolář

  Petr Kolář

  konzultant
 • Jaroslav Miller

  Jaroslav Miller

  rektor Univerzity Palackého v Olomouci
 • Milan Uhde

  Milan Uhde

  spisovatel
 • Dušan Hejbal

  Dušan Hejbal

  biskup
 • Dana Batulková

  Dana Batulková

  herečka
 • Zdeněk Hruška

  Zdeněk Hruška

  herec
 • Tomáš Turek

  Tomáš Turek

  herec
 • Vlastimil Harapes

  Vlastimil Harapes

  tanečník a choreograf
 • Jan Vondráček

  Jan Vondráček

  herec
 • Luděk Nešleha

  Luděk Nešleha

  herec
 • Martin Vadas

  Martin Vadas

  režisér a kameraman
 • Lumír Olšovský

  Lumír Olšovský

  herec
 • Gustav Řezníček

  Gustav Řezníček

  herec
 • Apolena Veldová

  Apolena Veldová

  herečka
 • Valérie Zawadská

  Valérie Zawadská

  herečka
 • Ondřej Kepka

  Ondřej Kepka

  herec
 • Ondřej Vetchý

  Ondřej Vetchý

  herec
Partneři
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace